Bespoke Spigola and 3 piece shoe trees #kojisuzuki #spigola #armoury april 27 and 28 (Taken with instagram)
Apr 12, 2012 / 9 notes

Bespoke Spigola and 3 piece shoe trees #kojisuzuki #spigola #armoury april 27 and 28 (Taken with instagram)

  1. monsieur-gustave reblogged this from x1112
  2. x1112 reblogged this from lnsee
  3. lnsee posted this