3 piece spigola shoe trees for bespoke #kojisuzuki #spigola #armoury #shoetree (Taken with instagram)
Apr 12, 2012 / 10 notes

3 piece spigola shoe trees for bespoke #kojisuzuki #spigola #armoury #shoetree (Taken with instagram)

  1. goldenmoustache reblogged this from lnsee
  2. muaj reblogged this from lnsee
  3. floriankueblbeck reblogged this from lnsee
  4. dandyshoecare reblogged this from lnsee
  5. almisbah01 reblogged this from obasi-okere
  6. lnsee posted this